Our Team

Our People

Antonios Vouros

President

Olia Vouros

CEO

Demos Kousarides

General Managaer

Athos Kollitiris

Financial Controller & Logistics Manager

Kikis Lazarides

Sales Director

Marlen Vourou-Loizou

Sales & Marketing Director